Personalvårdsförmåner

Man får inte använda bruttolöneavdrag för personalvårdsförmåner som fritt kaffe och friskvård. Dessa förmåner får inte vara utbytbara mot kontant lön om de ska vara skattefria.
Låt säga att du som arbetsgivare skulle använda bruttolöneavdrag för t.ex. en motionsförmån. En av de anställda vill upphöra med förmånen och kommer då att få tillbaka sin högre bruttolön. Förmånen är då i praktiken utbytbar mot en högre lön och uppfyller därmed inte kriterierna för skattefrihet.
Det går däremot bra att göra nettolöneavdrag för personalvårdsförmåner. Om ett motionskort kostar till exempel 4 000 kronor och du som arbetsgivare inte vill betala hela kostnaden kan ni avtala att den anställda själv betalar en viss del via nettolöneavdrag. I och med det får den anställda inte högre lön om han eller hon sedan vill avstå från motionen.