Sänkt moms på förevisning av naturområden

Momsen på förevisning av naturområden utanför tätort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden sänks från 25 procent till 6 procent.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.