Sänkt skatt på sjukersättning och aktivitetsersättning

En skattereduktion införs för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning.

De som är obegränsat skattskyldiga under någon del av året har rätt till skattereduktion. Sådan rätt till skattereduktion har också vissa begränsat skattskyldiga.
Underlaget för skattereduktionen utgörs av sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken som betalats ut under beskattningsåret och som ska tas upp till beskattning enligt inkomstskattelagen.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2018. Ändringarna i inkomst- skattelagen tillämpas första gången på sjukersättning och aktivitetsersättning som betalas ut efter den 31 december 2017.