Skatt på arbetsinkomster – förvärvsinkomstbeskattning

Sänkt skatt för pensionärer

Det förhöjda avdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år förstärks. Detta sker genom att grundavdragsbeloppet höjs för alla med en fastställd förvärvsinkomst mellan 123 700 och 416 300 kronor per år 2018. Uttryckt i text betyder det att de allra flesta pensionärer kommer att få en skattebelastning som en vanlig anställd har.

Skatten för pensionärer kommer att sänkas ytterligare så att skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension i sin helhet är borttagen till 2020. Den återstående skattesänkningen bör göras i två steg med den första sänkningen 2019 och den andra 2020.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.