Skatt på flygresor

En punktskatt på flygresor införs. Skatt på flygresor (flygskatt) ska betalas till staten. Skatt på flygresor ska betalas för kommersiella flygresor och för flygresor med svenskt statsflyg.
Privatflyg omfattas inte av lagen om skatt på flygresor. Inte heller omfattas bruksflyg (aerial works), fraktflyg, militärflyg, annan stats statsflyg, ambulansflyg, eftersöknings- och räddningsflyg, humanitärt flyg, tull- och polisflyg eller skolflyg av lagens tillämpningsområde.
Olika skattenivåer ska tillämpas beroende på flygresans slutdestination. Skatt ska tas ut med allt från 60 kr/pass till 400 kr/pass beroende på resans längd.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2018.