Skattereduktion för fackföreningsavgift

En skattereduktion för fackföreningsavgifter bör återinföras. En fackföreningsmedlem bör medges reduktion med 25 procent av hans eller hennes sammanlagda avgift under året.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.