Slopad reklamskatt

Reklamskatten för annons i periodisk publikation som inte utgör annonsblad, katalog eller program slopas.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.