Slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård

Skattefriheten ska slopas för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad och för förmån av vård och läkemedel utomlands. Som en konsekvens av detta bör även avdragsförbudet slopas för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.