Fördelar IT-policy är viktigt

Minimerar risk för olämpligt nyttjande av företagets IT-resurser

Minimerar risk för intrång, dataförlust, virusangrepp etc.

Minimerar risk för olämpligt agerande i sociala medier

Minimerar risk för att känslig information hanteras felaktigt

IT-policys kan se lite olika ut lite beroende av företagets verksamhet. Nedan listar vi några väsentliga delar som omfattas av vår standardmall för IT-policy.