IT-policyn som skyddar ditt företag

Många företag förlitar sig på IT i den dagliga verksamheten. Av denna anledning är de ofta beroende av en rad IT-policys som säkerställer ett produktivt, lämpligt och lagligt användande av företagets gemensamma IT-resurser.

Med andra ord så är avsikten med IT-policyn att skydda företagets verksamhet, kunder, partners, anställda och andra intressenter. En korrekt formulerad IT-policy bör också beskriva konsekvenserna av att bryta mot reglerna, och ska även kunna användas som underlag vid en eventuell tvist.

Vad tycker du?