Goda skäl att plocka hem produktionen.

Kostnadseffektiv produktion möjlig på hemmaplan.

Genom att nya tillverkningssätt är det ofta möjligt att producera minst lika billigt hemma.

Minskade kvalitetsproblem.

Produktion i lågkostnadsländer har många gånger problem med bristande kvalitet, som leder till omfattande merkostnader.

Ökad flexibilitet och leveransförmåga.

Leveransledtiden blir kortare och leveransflexibiliteten högre om produktion finns närmare.

Lägre transport- och logistikkostnader.

Kostnaderna för transport och logistik blir lägre om produktionen finns närmare marknaden. Tänk på totalkostnaden och inte endast på tillverkningskostnaden.

Ökad innovationsförmåga genom närhet till produktion.

Att snabbt komma ut med nya produkter och tjänster på ett kostnadseffektivt sätt blir allt viktigare. Närhet mellan innovation och produktion är en nyckelfaktor.

Minskade lagernivåer/kapitalbindning.

Produktion långt bort från marknaden kräver ofta högre lagernivåer för att kunna erbjuda samma leveransledtid.

Ökad förmåga att hantera kundanpassning för produkt och service.

Kunder kräver i dag ofta mer kundanpassade produkter och tjänster samt kortare leveransledtider. En trend som blir svårare och dyrare att hantera med produktionen långt bort från marknaden.

Högre effektivitet, kreativitet och lojalitet hos personal.

Personal på hemmaplan är ofta mer effektiv, kreativ och lojal än personal i lågkostnadsländer.

Förbättrad eftermarknadsservice.

Eftermarknaden blir mer och mer betydelsefull och blir enklare och hantera om produktionen finns närmare marknaden.

Starkare profilering mot svensk produktion och hållbarhet.

Trovärdigheten ökar med verksamhet i ett land som ligger i framkant inom området.