7 Ledarskapstips

Börja ett nytt jobb med att lyssna

”Som ny kommer man med förutfattade meningar och massor av saker som inte är lämpliga att sprida innan man har bildat sig en uppfattning. Därför börjar jag alltid en månad innan jag tillträder som vd, och under den tiden pressar jag in allt. Möten med kunder, investerare, medarbetare. Det gör att jag efter fyra veckor är beredd att ge en personlig reflektion över vad som är bra och vad som behöver förbättras.”

Våga vara rak och tydlig

”Jag tycker att man som chef har ansvar att vara så tydlig att människor inte kan misstolka en. Men när man är så rak måste man också finnas där för människors oro, undran, frågor och kommentarer. Så man kan inte bara gå ut i en organisation och säga saker rakt av, och sedan inte finnas där. ”

Ha inte mer prestige än att du kan ändra när det blir fel

”Man måste lita på sig själv, tro på sin magkänsla och träna sig i att tro att den riktning man har tagit och de val man gör är riktiga. Och är de inte det får man inte ha så mycket prestige att man inte kan ändra dem.” 

Rekrytera med kantarellögon

”Om mina medarbetare kommer med de tre sista rekryteringarna och inte minst en är kvinna får de bakläxa. För jag vet att det finns kvinnor, men det gäller att leta på rätt sätt. Ska man hitta kantareller måste man ha kantarellögon på sig.” 

Mångfald skapar bättre beslut

”Jag tror på mångfald i en grupp. För ju mer dynamik i en grupp och ju fler som tänker annorlunda, desto längre utanför sin komfortzon kommer individerna i gruppen att hamna. Och då tror jag att man fattar bättre, mer kvalificerade och kvalitetssäkrade beslut.”

Fatta hellre ett felaktigt beslut, än inget alls

”Jag är uppvuxen i en produktionsvärld (25 år på Volvo, Di:s anm.) och i produktion tvingas man fatta väldigt snabba beslut när det kommer en bil var 45:e sekund.
Då kan man inte säga att ’jag har en lucka för det här beslutet i min kalender om tre veckor’. Utan man tar beslutet på den informationsmängd man har. Så min inställning är att man hellre tar ett beslut, även om det är fel, än inget beslut alls.”

Var tillgänglig vid uppsägningar

”Vi företagsledare måste ibland ta svåra beslut som att säga upp människor, men det går inte att emotionellt skärma av sig helt från det att man påverkar människors liv. Vid sådana tillfällen gäller det att vara tydlig, förklara varför man fattat beslutet och vara tillgänglig för människorna som kommer efteråt med frågor och funderingar.”