6 tips för att öka IT-säkerheten

Tips 1

Få ledningsgruppen involverad i att ta fram dokumenterade processer för IT-säkerhetsrutinerna på företaget.

Tips 2

Informera löpande, genom till exempel nyhetsbrev, alla medarbetare om företagets IT-säkerhet, hur de ska agera ansvarsfullt när de använder olika programvaror, sociala medier och lagrings- och molntjänstlösningar. Det är även viktigt att informera om det senaste inom området.

Tips 3

Använd enkla, beprövade och säkra IT-lösningar, både för datorer och mobila enheter, för att underlätta att IT-policyn följs. 
Ta fram en obligatorisk IT-utbildning för alla anställda inklusive vikarier och tillfälligt anställda kring riskbeteenden, bra lösenordspolicys, filhantering och hur de senaste IT-hoten ser ut och fungerar. Ha löpande workshops med alla medarbetare. 

Tips 4

Hårdgranska eventuella säkerhetskonsulter som tas in i företaget innan de får tillgång till olika system. 

Tips 5

Begränsa och kontrollera leverantörernas åtkomst. 

Tips 6

Ta bort tidigare anställda eller leverantörers behörigheter till system direkt.