En bra affärsplan bör innehålla

Affärsidén

Beskriv kortfattat om din produkt/tjänst. Vem är kunden
och varför ska de köpa av dig?

Om dig

Här ska du sälja dig själv. Din bakgrund är viktig om någon utomstående ska avgöra vilka möjligheter du har att lyckas med ditt företag. Berätta om dina personliga egenskaper, ditt nätverk, erfarenheter osv. Är ni fler så skriv lite om alla. Denna punkt är självklart främst för att kunna visa eventuella banker, investerare, etc.

Produkt/tjänst

Här beskriver du lite mer i detalj vad som utmärker din produkt/tjänst. Gör en lista på fördelar. Den är bra när du ska börja sälja. Ska du satsa på kvalité eller lågpris? Hur funkar ev. tillverkning och distribution? Berätta om dina planer framöver och hur din affärsidé kan utvecklas. Ska du vidareutveckla den till andra städer eller rent av utomlands? Kommer du att ha fler produkter och tjänster som kompletterar det du har idag? 

Marknaden/kunder

Hur ser marknaden ut idag? Är den växande och hur ser prisbilden ut?
Hur stort område ska du bearbeta? Hur ska du nå kunderna och är de privatpersoner eller företagare? Har du redan klara kunder? Hur ofta och hur mycket köper kunderna och hur betalar de?

Konkurrenter

Beskriv konkurrenterna. Vilken är deras styrka och deras svagheter? Vad kommer du att göra bättre? Fråga dina vänner och bekanta vad de tycker om dina konkurrenter. 

Marknadsföring/försäljning

Hur ska du synas och hur ska du skaffa kunder?
Visitkort trycksaker och logga. Ska du ha en hemsida på Internet?
Ska du sälja själv eller göra det via en återförsäljare?
Hur mycket ska din produkt/tjänst kosta?
Genomtänkta säljkampanjer och tävlingar kan ge bra extra fart på din försäljning

Företagsform

Aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller enskild firma. Vilken företagsform eller bolagsform passar dig bäst? Skriv det i din affärsplan.

Lokal/Utrustning

Var ska du driva din verksamhet? Behöver du lager? Vilka behov har du av maskiner och inventarier?

Ekonomi/budget

Här beskriver du det uppskattade penningflödet, dina intäkter och kostnader. Den innefattar: 

– Resultatbudget – Uppskattade kostnader och intäkter per årsbasis. 
– Likviditetsbudget – Plan för kassaflödet i ditt företag. 
– Kapitalberäkning – En uppskattning på hur mycket kapital du behöver. 

Finansiering

Ska du finansiera det själv eller ta hjälp av banker och myndigheter? Vilka bidrag kan du få och kanske kan du ansöka om starta eget bidrag?

Mål – När ska du starta?

Vart är du om t.ex. Ett, tre eller tio år. Har du anställda osv. 

SWOT-Analys (Strength, weaknesses, opportunities, threats)

Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot finns? Skriv ner dessa och skriv även hur du ska lösa svagheter och hot och ta tillvara på styrkor och möjligheter.
Hur du börjar formulera den, tänk på:
1. Mål- När ska affärsplanen vara klar?
2. Definiera för vem och varför du skriver.
3. Samla information.
4. Skriv kort och koncist.
5. Låt den vila några timmar eller dagar när du skrivit ett första utdrag. Det hjälper dig att få nya idéer och tankar.
6. Ta hjälp när det behövs.
En affärsplan behöver inte vara en hel bok eller uppsats om exakt hur du ska gå tillväga. Den viktigaste anledningen att skriva en affärsplan är väcka tankar och få ner det på papper.