Enskild firma

Har du planer på att bli företagare kan ett alternativ vara att testa företagsidén i en enskild firma. Går firman bra är det enkelt att ombilda den till ett aktiebolag. Håller inte affärsidén blir det i regel ett underskott. 70 procent av ett sådant underskott får du dra av i inkomstslaget kapital året efter att firman redovisats för sista gången i din deklaration. Underskottsavdraget får du fördela på tre år om du vill. Avslutar du en firma med underskott innan årsskiftet i år får du börja dra av underskottet i deklarationen 2020.