Olaga hot – Utsatt

Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hotet som riktas mot dig kan även omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig. Gör en polisanmälan om du blivit utsatt för hot som upplevs som allvarligt

Att tänka på vid anmäla:

  • Spara all information om hotet. Spara informationen på din dator, mobiltelefon eller annan plattform så att den kan användas som bevismaterial. Om du skrivit ut informationen på papper, spara även det.
  • Lämna om möjligt kontaktuppgifter om personer som har sett vad som hänt till polisen.
  • Uppfattar du att angreppet på dig beror på gärningspersonens negativa inställning till din hudfärg, ditt nationella eller etniska ursprung, din religionstillhörighet eller trosbekännelse eller din sexuella läggning är det viktigt att du berättar det då du gör din anmälan. Läs mer om detta under utsatt för hatbrott.
  • Om du har blivit hotad av någon som är närstående, såsom din make/maka, sambo, släkting, förälder eller annan familjemedlem, kan det vara ett brott i nära relation.
  • Om du har blivit hotad av någon inom familjen och du uppfattar att motivet är att upprätta familjens heder, kan det vara ett hedersrelaterat brott.