Så skyddar du dig från bluffar

Om du är på en webbplats som du inte litar på ska du inte lämna ut varken kortuppgifter eller personuppgifter som personnummer, telefonnummer, namn eller adress. Granska webbplatsen, finns det tydliga kontaktuppgifter som adress och e-postadress till företaget? Ser sajten seriös ut? Ibland kan bluffsidor vara ostrukturerade och ha många stavfel, men så är det inte alltid. Sök på företagets namn på internet. Om företaget är oseriöst finns det ofta varningar om det.