Hållbarhetsarbete

Hållbarhet Skapar Affärsnytta

Hållbar utveckling har många olika betydelser beroende på vem ni frågar. Vi hjälper er att definiera vad hållbarhet är just för er, utifrån er verksamhets behov. Det möjliggör inte enbart ett klarare fokus på de ansatser som skapar mest nytta, utan även förutsättningarna för att bygga ett långsiktigt och framgångsrikt hållbarhetsarbete. Några av de effekter ni kan uppnå med ert hållbarhetsarbete är: