Dags att ta klimatriskens verklighet på allvar

Många företag förbiser det pressande, ofta överraskande, utbudet av klimatrisker de står inför. Genom att förstå dem bättre kan ledare skydda sin verksamhet och identifiera möjligheter att konkurrera i en koldioxidsnål värld.

Tre tryckpunkter

Vd:ar kanske inte tänker tillräckligt hårt på klimatrisker, men viktiga företagsintressenter gör sitt bästa för att ändra på det. Och oavsett om intressenternas motiv informeras av klimatrisk, åtaganden om utfasning av fossila bränslen eller båda, är det absolut nödvändigt för företagsledare att ägna större uppmärksamhet.

Detta börjar med att uppskatta den hastighet med vilken intressentlandskapet förändras. Flera tecken tyder på en brytpunkt som kan överraska oförberedda ledare – av minst tre skäl

1 Växande ekonomiskt tryck

Finansinstitut av alla ränder blir allvarliga om klimatförändringarna. Tänk till exempel på Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Denna koalition av banker, försäkringsbolag, kapitalförvaltare och kapitalägare har lovat att minska utsläppen från sina portföljer och utlåning för att nå netto noll år 2050, med ett delmål satt för 2030. GFANZ-medlemmar bildades först i slutet av 2021 och representerar redan cirka 130 biljoner dollar – 40% av världens finansiella tillgångar.

Även om de mest omedelbara effekterna av utfasningen av fossila bränslen känns i växthusgasintensiva industrier (kolföretag har svårare att locka till sig kapital, till exempel eftersom många finansiella tjänsteföretag redan har medelat sin avyttring, sprider sig effekterna nu ännu mer. Finansinstitut börjar fatta investeringsbeslut baserat på de klimatrelaterade riskerna i sina portföljer.

2 Starkare statliga åtaganden

Regeringar ökar också åtagandena om utfasning av fossila bränslen. Idag faller häpnadsväckande 90% av den globala ekonomin under ett netto-noll-löfte, upp från bara 16% 2019. Sådana löften kan bara mötas med en massiv omläggning av den ekonomiska aktiviteten. Även om de flesta åtaganden om nettonollutsläpp avser 2050, lägger länderna fram delmål och pressar företagen att göra detsamma.

3 Bättre icke-finansiell rapportering

När långivare, kapitalförvaltare, investerare och försäkringsbolag blir sensibiliserade för klimatriskerna i sina portföljer kräver de mer transparens från kunder och kunder. Resultatet är en aldrig tidigare skådad önskan om effektiv icke-finansiell rapportering.