Det är många som just nu funderar på det här med ”digitalisering”. Vad innebär digitaliseringen
för min verksamhet? Hur behöver jag förändra mina tjänster och produkter? Eller, behöver jag
bry mig överhuvudtaget?

VÄNTA OCH SE ÄR INGEN BRA STRATEGI…Vi kan förstå de här funderingarna och oavsett om
man applåderar, ifrågasätter eller skrattar åt den digitala utvecklingen är den något som vi alla
behöver ta ställning till. Det går inte att ducka för den och därför tänkte vi i egenskap av
digitaliseringsbyrå dela med oss av våra allra bästa jägartips för en framgångsrik digitalisering!

Hur utvecklar vi detta ämne?