Affärsidén – Beskriv kortfattat om din produkt/tjänst. Vem är kunden
och varför ska de köpa av dig?