Vad händer om någon stoppar in ett infekterat USB-minne i en dator på arbetsplatsen, eller om någon jailbreakar sin jobb-telefon? Frågan är inte om det kommer hända utan när det händer. En IT-policy är riktlinjer för de anställda och beskriver hur företaget vill att de ska agera i olika sammanhang. Exempelvis: vad kan anses utgöra företagshemligheter, vad förväntar sig företaget av den anställde, hur får den anställde agera i sin yrkesroll när den surfar på nätet, vad har arbetsgivaren för möjlighet att gå in och kontrollera, etc. En genomtänkt IT-policy bör spegla din företagskultur och ska vara i harmoni med din verksamhet. Ramarna man sätter upp för de anställda förebygger nämligen många framtida problem.

Vad tycker du?