Extra bolagsstämma / Revisionskonsulterna J Hägglund

Extra bolagsstämma

Om du har outnyttjat utdelningsutrymme i ditt bolag som du vill utnyttja i år så kan ett utdelningsbeslut fattas på en extra bolagsstämma innan årsskiftet. Men det krävs då att ditt bolag, enligt senaste årsredovisningen, har utdelningsbara vinstmedel som ännu inte delats ut. 

Bildresultat för bolagsstämma