Tillväxtverkets undersökning visar att andelen små och medelstora företag som är internationella har ökat från 25 till 29 procent mellan år 2014 och 2017. Med internationella företag avses här företag som antingen exporterar, importerar, tillhör en utländsk kedja och/eller har verksamhet förlagd i utlandet. Framför allt är det andelen företag som importerar som har ökat. Denna andel har ökat från 16 procent år 2014 till 21 procent år 2017, medan andelen som exporterar bara har ökat marginellt under samma period.