• Minimerar risk för olämpligt nyttjande av företagets IT-resurser
  • Minimerar risk för intrång, dataförlust, virusangrepp etc.
  • Minimerar risk för olämpligt agerande i sociala medier
  • Minimerar risk för att känslig information hanteras felaktigt

IT-policys kan se lite olika ut lite beroende av företagets verksamhet. Nedan listar vi några väsentliga delar som omfattas av vår standardmall för IT-policy.

Vad tycker du?