Hållbar Utveckling

Med hänsyn till alla tre dimensioner

Hållbar utveckling definierades 1987 av FN:s världskommission och begreppet bygger på hållbarhet utifrån tre dimensioner: socialt, ekonomiskt och ekologiskt.