Under senare år har det blivit allt vanligare att falska och oseriösa aktiemäklare försöker lura
svenska och utländska investerare. Mäklarna, som kommer såväl från Sverige som från andra
länder, har utvecklat nya metoder för att via telefon eller via internet sälja falska eller värdelösa
värdepapper.

Dessa investeringsbedrägerier ökar över hela världen. Eftersom aktiemäklarna ofta agerar
från ett annat land, än där de lurade bor, blir de sällan bestraffade.

På Finansinspektionens webbplats finns det varningar för företag som erbjuder svenska
konsumenter och investerare, finansiella tjänster eller produkter, utan att ha de tillstånd som
krävs i Sverige eller inom EU. På listan finns också företag som av andra skäl inte följer de
regler som gäller, till exempel registrering hos Finansinspektionen.

Finansinspektionen samarbetar med andra tillsynsmyndigheter inom EU och listan uppdateras kontinuerligt. På Finansinspektionens webbplats finns också mycket annan information om investeringsbedrägerier.