Reklamskatten för annons i periodisk publikation som inte utgör annonsblad,
katalog eller program slopas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.