51. Se till att alltid betala dina räkningar i tid. Annars kan du drabbas av straff- och påminnelseavgifter och det är inte bra när man vill spara pengar. Du kan också påverkas av dröjsmålsränta som tickar på och blir oftast ordentligt stor i slutändan.