Hothantering för företag

Korruption, karteller, bedrägerier, förskingringar och oegentligheter drabbar allt fler, allt oftare. Vi hjälper dig att förbygga och utreda incidenter med. allt från visselblåsarsystem till effektiva skydd mot cyberbrott, insiderbrott och andra oegentligheter. #ageranu

Global Economic Crime and Fraud Survey 2020

Ekonomiska Bedrägerier är större än någonsin

Nordic Cyber Crime Survey

Sverige drabbas oftare av cyberattacker än de nordiska grannländerna

Ett Oväntat Besök

Video/Event

Är du rädd eller förberedd? 

Korruption, cyberbrott och oegentligheter är dess värre vanligt förekommande företeelser ivårt samhälle. Vi hjälper företag, organisationer, och myndigheter att förebygga, upptäcka och utreda alla typer av brottsliga händelser. som kan drabba våra kunder. Våra tjänster inkluderar bland annat visselblåsarfunktioner, antikorruptionsstrategier, corporate intelligence, IT-forensik och många andra tjänster som syftar till att förstärka dina försvarslinjer. Var inte rädd. Var förberedd.