Strategisk Management Program

Strategisk Management Program

Strategisk Management Program Omvärlds- och Branschstrukturanalys Strategisk Analys Hamel's Affärsmodell Balanserat...
Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete Hållbarhet Skapar Affärsnytta Hållbar utveckling har många olika betydelser beroende på vem ni frågar. Vi hjälper er att definiera vad hållbarhet är just för er, utifrån er verksamhets behov. Det möjliggör inte enbart ett klarare fokus på de ansatser...
Hållbar Utveckling

Hållbar Utveckling

Hållbar Utveckling Med hänsyn till alla tre dimensioner Hållbar utveckling definierades 1987 av FN:s världskommission och begreppet bygger på hållbarhet utifrån tre dimensioner: socialt, ekonomiskt och...
Resultatcoaching

Resultatcoaching

Resultatcoaching Vi hjälper dig att ta företag till nya nivåer När det lilla företaget växer krävs näring och resurser från många håll, och det kan vara svårt att ha en bra struktur när det tillkommer nya uppgifter och utmaningar varje dag.Vi hjälper dig bibehålla...